Chrześcijańska Wspólnota Zielonoświątkowa

Zbór w Łodzi


Strona główna

Zasady wiary

Historia zboru

Nauczanie

Galeria

Linki

Kontakt


Historia Zboru w Łodzi sięga lat trzydziestych ubiegłego wieku. Początek naszego Zboru wiąże się z historią mojej rodziny, rodziny Wojtasików. Moi rodzice w czasie wielkiego bezrobocia w latach dwudziestych ubiegłego wieku przebywali we Francji. Mój ojciec pracował w kopalni węgla i tam spotkał Badaczy Pisma Świętego. Czytał Pismo Święte i Pan Bóg pokazał mu błędy tłumaczenia Badaczy, dotyczące zwłaszcza Ducha Świętego.

Utworzyła się grupa braci czytających Pismo Święte, której głównym inspiratorem byli bracia Skrzypczak i Borowiak. W tym gronie znajdował się także mój ojciec, Antoni Wojtasik. Utworzono w ten sposób zbór chrześcijański.

Po powrocie do Polski w 1936 roku rodzice szukali wierzących, z którymi mogliby mieć społeczność. W Łodzi spotkali tylko zbór Kościoła Baptystów, do którego nieraz uczęszczali na nabożeństwa.

Po wybuchu drugiej wojny światowej rodzice organizowali dla naszej rodziny nabożeństwa w domu – modliliśmy się i czytaliśmy Pismo Święte. W dalszym ciągu nie mieliśmy kontaktu z innymi zborami, które, jak wiemy, istniały już wtedy w Polsce. Pan Bóg jednak kieruje tymi, których wybrał.

Ojciec zaczął świadczyć o Bogu człowiekowi, który sprzedawał jabłka na rynku. Człowiek ten pochodził z okolic Sanoka i powiedział mu, że spotkał już takich ludzi, którzy tak samo mówią o Bogu. Podał mu nazwy miejscowości: Uście Gorlickie i Wysowa, a także adres do braterstwa Boryków w Przemyślu. Jakiś czas później mój brat Henryk przebywał w Krynicy, a wiedząc, że w tamtych stronach znajdują się ludzie wierzący, nawiązał z nimi kontakt. Tata pojechał do braterstwa Boryków i dowiedział się, że duża grupa rodzin wierzących została wywieziona na ziemie zachodnie, między innymi do Polkowic i Żelazna. Nawiązaliśmy z nimi ścisły kontakt i wzajemnie się odwiedzaliśmy. Naszymi częstymi gośćmi byli między innymi brat Bubniak i brat Kazimierz Poręba – jeszcze wtedy ze Zboru w Wysowej.

Później dowiedzieliśmy się od braci z Francji, że w Polsce przebywa jeszcze jedna rodzina wierzących – przed wojną wrócili do Polski i osiedlili się w woj. krakowskim, w Wielkich Drogach. Była to rodzina Nowaków. Do Gliwic wróciło też z Francji kilka rodzin wierzących. Byli to: Taracińscy, Karbowscy, Wawrzynkowie i Korżyńscy. Rodziny te utworzyły zbór, w którym my często gościliśmy. W Łodzi powstał zbór zielonoświątkowy, do którego my często chodziliśmy. W zborze tym spotkaliśmy braterstwo Bijaków, którzy wraz z swoimi synami uczestniczyli w naszych nabożeństwach. Często gościli też u nas brat Palimąka i brat Przybek ze zboru w Wielmoży. Nasz zbór powiększał się. Córka brata Przybka, Halina, wyszła za mąż za Ludwika Bijaka. Ja ożeniłem się z siostrą Marią z Gierszewskich ze zboru w Wysowej. Brat Henryk ożenił się z siostrą Wiesławą Stanisławską. I tak razem z naszymi rodzinami oraz naszymi braćmi i siostrami, a także sympatykami, tworzymy rodzinę Bożą.

W latach siedemdziesiątych funkcję przełożonego zboru pełnił brat Henryk Wojtasik, wybrany przez zbór i zaakceptowany przez braci starszych z innych zborów, z położeniem rąk przez brata Michała Jawdyka z Legnicy. Po rezygnacji brata Henryka funkcję przełożonego pełniłem ja. Od 1986 roku zbór nasz należy do Chrześcijańskiej Wspólnoty Zielonoświątkowej, zarejestrowanej w Departamencie Wyznań MSWiA i od tego też roku byłem pastorem naszego zboru. Ze względu na mój wiek i poważną chorobę zrezygnowałem z pełnienia tej funkcji i od 2003 roku pastorem naszego zboru jest brat Leszek Bijak, którego wybrali członkowie naszego zboru i zaakceptowała Rada Naczelna naszej Wspólnoty.

Za życia moich rodziców zbieraliśmy się na nabożeństwa w ich domu. Po śmierci rodziców wyburzono osiedle tych domków i przez jakiś czas zgromadzaliśmy się w mieszkaniach członków naszego zboru.

Od 1998 roku nabożeństwa odbywają się w sali, którą wydzierżawiliśmy od Kościoła Chrześcijan Baptystów przy ulicy Abramowskiego 25. Nasze nabożeństwa odbywają się w środy o godzinie 18:00 i w niedziele o godzinie 10:00.

Jesteśmy małym zborem, ale największym naszym pragnieniem jest aby Pan Bóg Wszechmogący pomógł nam wytrwać w wierze do końca, a także aby nam błogosławił i przydał nam jeszcze wielu ludzi do zboru, z którymi moglibyśmy uwielbiać Pana.

opracował brat Władysław Wojtasik


Chrześcijańska Wspólnota Zielonoświątkowa

Zbór w Łodzi

ul. Rogozińskiego 23

93-554 Łódź