Chrześcijańska Wspólnota Zielonoświątkowa

Zbór w Łodzi


Strona główna

Zasady wiary

Historia zboru

Nauczanie

Galeria

Linki

Kontakt


Wierzymy w:

 1. Jedynego Wszechmogącego Boga: Ojca, Syna i Ducha Świętego.

 2. Pismo Święte jako Słowo Boże, natchnione przez Ducha Świętego, jest jedynym, najwyższym autorytetem w sprawach: prawdy, wiary i życia.

 3. Jezusa Chrystusa – Syna Bożego, który przyszedł w ciele na świat (narodził się z Marii Panny), aby przez swą męczeńską śmierć i zmartwychwstanie zbawić grzeszników. Jest jedynym Pośrednikiem i Orędownikiem.

 4. Zbawienie z łaski jako dar Bożej miłości.

 5. Nowonarodzenie z wody i Ducha, aby wejść do Królestwa Bożego.

 6. Chrzest Duchem Świętym oraz w prowadzenie i dary (charyzmaty) Ducha Świętego.

  • Konieczność przyjęcia chrztu wodnego (przez zanurzenie),

  • Wieczerzy Pańskiej (pod postacią chleba i wina wraz z umywaniem nóg).

  • W pomazanie olejem (ku uzdrowieniu).

 7. Kościół (ciało Jezusa Chrystusa), którego głową i budowniczym jest Jezus Chrystus.

 8. Powszechne zmartwychwstanie (wszystkich ludzi) i sąd Boży oraz życie wieczne (zbawionych) i wieczne potępienie.

 9. Odrodzone (nowe) doczesne życie chrześcijanina, tj.:

  • modlitwa za władzę i postępowanie uczciwe, sprawiedliwe, święte (w tym bez nałogów),

  • poszanowanie godności każdego człowieka,

  • sumienne wykonywanie obowiązków (w: domu, szkole, pracy, społeczeństwie),

  • dbanie o: nierozerwalność małżeństwa (związek kobiety i mężczyzny), rodzinę, rodzicielstwo i macierzyństwo.

  • ochronę życia (w tym nie odbywanie służby wojskowej).


Chrześcijańska Wspólnota Zielonoświątkowa

Zbór w Łodzi

ul. Rogozińskiego 23

93-554 Łódź